İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI Dörtdivan Kargıbayramlar Mahallesi Naluz Tepesi Mevkii kapsayan İmar Planı değişikliği D...           • DÖRTDİVAN BELEDİYESİNE AİT İHTİYAÇ FAZLASI DEMİRLERİN AÇIK ARTIRMA TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN T.C. DÖRTDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI   DÖRTDİVAN BELEDİYESİNE AİT İHTİYAÇ ...           • Şehit Yaşar Doğançay Spor Kompleksi İhale İlanı. BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DÖRTDİVAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ...           • Münevver DABANLI vefat etti. 17.02.2021   Münevver DABANLI vefat etti. 17.02.2021 Çitler Mahallesinden ‘’ ...           • Emine AYDEMİR vefat etti. 17.02.2021     Emine AYDEMİR vefat etti. 17.02.2021 Kargıbayramlar Mahallesinden ‘’...           • Şerife FİDAN vefat etti. 15.02.2021 Şerife FİDAN vefat etti. 15.02.2021 Çavuşlar Mahallesinden ‘’ Şerife FİDAN &r...           • Ayşe ERSOY vefat etti. 08.02.2021 Ayşe ERSOY vefat etti. 08.02.2021 Aşağısayık Köyünden ‘’Ayşe ERSOY ’...           • Saniye ALTANAY vefat etti. 08.02.2021 Saniye ALTANAY vefat etti. 08.02.2021 Adaköy Köyünden ‘’ Saniye ALTAN...           • Ahmet ÖZUSTA vefat etti. 05.02.2021 Ahmet ÖZUSTA vefat etti. 05.02.2021 Aşağısayık Köyünden ‘’Ahmet Ö...           • Zeliha GÖROĞLU vefat etti. 03.02.2021 Zeliha GÖROĞLU vefat etti. 03.02.2021 Yağbaşlar Köyünden ‘’ Zeliha G&...           
Atatürk

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Faaliyet Raporu

Belediyemizin 2016 yılına ait faaliyet raporunu indirmek için tıklayınız.

Köroğlu

Kardeş Belediyemiz

İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ . 15.06.2020 SAAT:11.00

T.C.

DÖRTDİVAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İŞYERİ KİRALAMA İHALESİNE AİT İLAN

 

Madde 1     İdareye ilişkin bilgiler:

İdarenin;

a)    Adı                             : Dörtdivan Belediye Başkanlığı

b)    Adresi                         : Çavuşlar Mah. Cumhuriyet No: 1 K:2 Dörtdivan/Bolu

c)    Telefon Numarası       : 0374 331 4159

d)    Faks Numarası                        : 0374 331 4002 

 

Madde 2     İhale konusu, niteliği, nevi ve miktarı:

Mülkiyeti Dörtdivan Belediyesine ait,

Kadılar Mahallesi Veysel Tiryaki Cad No:1 Dörtdivan (1429 Parsel-15 Temmuz Şehitler Parkı) adresinde bulunan Çay Ocağı/Büfe İşyerinin 3 yıl (36 ay) süre ile kiralanmasıdır.

 

Madde 3     İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası)  bedel karşılığında temin edilebilir.

 

Madde 4     İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

a)    Tekliflerin sunulacağı adres  : Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b)    İhalenin yapılacağı adres      : Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c)    İhale Tarihi                           : 15.06.2020Pazartesi Günü.

d)    İhale Saati                             : 11.00

 

Madde 5     İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.

 

Madde 6     Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat:

İhale Tahmin edilen bedeli aylık tahmin edilen bedel üzerinden yıllık (12 Aylık) olarak hesaplanmış olup, geçici teminat tutarı yıllık tahmin edilen bedelin %3 (Yüzde üç)’ü oranında hesaplanarak aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

                    Aylık Tahmin     Yıllık Tahmin   Geçici

                 Edilen Bedel    Edilen Bedel    Teminat (%3)

                 550,00 TL       6.600,00 TL      198,00 TL

 

  1. Kadılar Mah Veysel Tiryaki Cad No:1                    

 

Madde 7     İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Şartlar ve Belgeler:

Madde 7.1 Gerçek Kişiler

a)    Nüfus cüzdanı Fotokopisi

b)    Tebligat adresini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

c)    Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge

 

Madde 7.2 Tüzel Kişiler

a)    Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

b)    İhaleye katılacak olan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri

c)    İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d)    Tebligat adresini gösterir adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

e)    İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

f)     Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge

g)    İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, (STK, Birlik, Dernek, vakıf vb kuruluşlar için)

 

Madde 7.3 Ortak Şartlar

a)      Vekâleten katılımlarda Noter onaylı vekâletname aslı ve vekilin Noter onaylı imza sirküleri aslı

b)      Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Dörtdivan Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

c)      İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini idareye ibraz zorundadır.

d)      İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

e)      İhaleye katılacak olanlar yukarıda yazılı belgeleri bu ilanın 4. Maddesinde yazılı saate kadar Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR.

Haber tarihi: 05 / 06 / 2020
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: Nuri SUDAKAP vefat etti. 07.01.2021
Sonraki: Hacer GÜLER vefat etti. 05.06.2020
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
Başkan

 

 

HAMZA EFE

BELEDİYE BAŞKANI

Site İçi Arama
İstatistikler
Toplam: 601739
Aktif: 7
Bugün: 178
Dün: 321
Bağlantılar

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omnportal